Background Image
Table of Contents Table of Contents
Previous Page  20-21 / 78 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 20-21 / 78 Next Page
Page Background

www.konyaautomotive.com

Konya Automotive

20

Konya Chamber of Commerce has

an assessment for the auto after-

market industry in Konya: “In 2023

vision 500 million dollars of exports,

2 trillion dollars of national income

and 25 thousand dollars per capita

are targeted. We keep our efforts de-

cisively with confident that as private

sector we can hit the targets. Our

country has to realize a higher and

sustainable growth by the year 2023,

to close the gap among the regions,

and to increase the mid and high

technology products manufacturing.

Since a major part of the industrial

production has been realized in Mar-

mara region, establishing new pro-

duction centers in Anatolia has be-

come a must. In this regard, Konya

is one of the candidate centers with

its high economic level and growth

potential that can carry the load of

industrialization in Anatolia. Having

a strong structure in the region, Kon-

ya has many opportunities for both

domestic and foreign entrepreneurs

who want to invest high amounts in

manufacturing industries.

Konya has become an important attractive center for its speed of growth. Certain

industries, such as machinery, automotive and food industries have good positions in

Konya. Konya is progressing in line with the developments in foreign trade in Tur-

key. Exports from Konya were 100 million dollars in 2001. It rose to 424 million in

2005 and 994.5 million dollars in 2010 representing an increase of134.5 %. Exports

reached to 1.3 billion dollars as of the end of 2013.

Spare parts industry is a locomotive sector for exports from Konya. It has a major

share in industrial manufacturing. There are about 1000 firms active in the segment.

300 to 350 of them are competing in international markets and producing for high

technology OEM buyers. Automotive supply industry in Konya is able to meet 80 %

of the parts needed for vehicles manufactured in Turkey. Most of the companies is

selling to giant automotive companies in the world. Besides, parts have higher added

values. Parts manufactured in Konya are also famous with their qualities. Companies

in automotive industry in Konya are highly competitive against their international

rivals. Thus Konya has a great potential for production and trade for automotive prod-

ucts.

Exports from Konya were 229 million dollars in 2013, and it rose to 245 million dol-

lars, 6.5 % increase. Ranked at second place in total exports of Konya, automotive

industry has a share of 16 % in total exports.

70 % of exports from Konya are sold to European Union countries. Recent economic

contraction in EU is limiting the increase of exports at desired levels. Sector should

increase its efforts to find new markets. With this aim, we are going to organize bi-

lateral talks with prospects in Algeria and Morocco in May. After deciding on target

countries, we plan to organize similar activities in other countries.

As valid as in other promising sectors, transportation problems should be solved in

order to support automotive supply industry in its efforts to expand their markets in

abroad. Since Konya has no connection to seaports, the biggest disadvantage for the

city, the Konya-Karaman-Mersin railroad connection project should be completed as

soon as possible.

All projects running in Konya will be major contributions for Turkey’s vision for

2023.”

Automotive

Industry, the locomotive sector

in Konya exports – KTO

KTO Chairman Selçuk ÖZTÜRK

Konya Ticaret Odası, Konya’nın ihracatında otomotiv yan

sanayii hakkında genel bir değerlendirmede bulundu:

“2023 vizyonumuzda; 500 milyar dolar ihracat, 2 trilyon dolar

milli gelir, kişi başı 25 bin dolar milli gelir hedeflenmektedir.

Bu vizyonda oluşturulan hedeflere özel sektör olarak ulaşabi-

leceğimizin inancı ve kararlılığıyla çalışmalarımıza devam et-

mekteyiz. Ülkemiz, 2023 yılına kadar yüksek ve sürdürülebilir

büyümeyi gerçekleştirmeli, bölgeler arası gelişmişlik farkını

kapatmalı ve orta-ileri teknolojili mal üretimini de artırmalıdır.

Mevcut yapıda ülke sanayi üretiminin büyük bölümünün Mar-

mara bölgesinde gerçekleştirilmesi Anadolu’da yeni üretim

merkezlerinin oluşturulmasını zorunlu hale getirmiştir. Bu nok-

tadan hareketle Anadolu’nun üretim yükünü çekecek merkez

şehirlerden bir tanesi de ekonomik gelişimi ve potansiyeli ile

Konya‘dır. Yerli ve yabancı sermayenin rahatlıkla yatırım yap-

abileceği bir yapıya sahip olan Konya, üretime dayalı büyük

yatırım yapacak olan girişimcilere önemli fırsatlar sunmaktadır.

Konya sanayileşmedeki hızı bakımından önemli bir çekim

merkezi haline gelmiştir. Türkiye’nin hedef sek-

törleri arasında yer alan makine, otomotiv ve gıda

sektörleri Konya’da önemli bir yere sahiptir. Kon-

ya’mız ülkemizde yaşanan dış ticaretin gelişimine

paralel olarak yükselişini sürdürmektedir. Kon-

ya’nın ihracatı; 2001 yılında 100 milyon dolar iken

2005 yılında 424 milyon dolar; 2010 yılında ise

2005 yılına göre %134,5 oranında artış göstererek

994,5 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. 2013

sonu itibariyle ihracatımız ise 1.3 milyar dolara

ulaşmıştır.

Konya’da otomotiv yedek parça sektörü, ihracatın

önünü açan lokomotif bir sektördür. Konya sanay-

isinin itici gücüdür. Sanayi üretiminin önemli bir

kısmını otomotiv yedek parçası oluşturmaktadır.

Konya’da otomotiv yan sanayide faaliyet gösteren

yaklaşık 1000 firma bulunmaktadır. Bunlardan

300-350 tanesi uluslararası rekabet pazarlarında

ihracat yapan ve teknolojik olarak ileri OEM (Ori-

jinal Parça Üreticisi) firmalarına yönelik üretim

yapan firmalardır. Konya otomotiv yan sanayisi,

ülkemizde imal edilen taşıt araçları için gerekli

olan parçaların %80’ini karşılayabilecek düzeye

gelmiş bulunmaktadır. Firmalarımızın büyük bir

bölümü otomotivde dünya devlerine parça ver-

mektedir. Ayrıca üretilen ürünler katma değerli

ürünlerdir. İç piyasanın yanı sıra dünya devlerine

de yedek parça imal eden Konya, kaliteli üretimi

ile adını duyurmaktadır. Dünyaca ünlü marka-

lara parça üreten Konya otomotiv yan sanayisi

bu özelliği sayesinde pek çok marka ile rekabet

edebilmektedir. Konya bu özellikleri ile sektörde

büyük bir üretim ve ticaret potansiyeline sahiptir.

2013 yılında sektörde 229 milyon Dolar ihracat ya-

pan Konya, 2014 yılında bu rakamı %6,5 oranında

artırarak 245 milyon dolara çıkarmıştır. Konya’nın

ihracatında ikinci sırada yer alan otomotiv yan

sanayi sektörü toplam ihracatın %16’sını karşıla-

maktadır.

Konya sektörde ihracatının %70’ini AB ülkelerine yapmak-

tadır. AB’deki ekonomik durgunluk sektörde istenilen ihracat

artışının yakalanmasında engel oluşturmaktadır. Sektörün farklı

pazar arayışları hızlanmalıdır. Bu amaçla, Mayıs ayında otomo-

tiv yedek parça sektöründe Cezayir ve Fas’ta ikili iş görüşm-

eleri organizasyonu düzenleyeceğiz. Ayrıca hedef ülke tespiti

sonucunda potansiyel arz eden ülkelerde benzeri organizasyon-

lar yapmayı planlıyoruz.

Konya güçlü olduğu tüm sektörlerde olduğu gibi otomotiv yan

sanayi sektöründe dünyaya açılmak için ulaşım sorunlarının

çözülmesi gerekmektedir. Limanlara bağlantı sorunu en büyük

dezavantajı olan Konya için Konya-Karaman-Mersin demiryolu

projesinin en kısa zamanda hayata geçirilmesi gerekmektedir.

Konya için yapılacak projeler Türkiye’nin 2023 vizyonuna

büyük katkı sağlayacaktır.”

www.konyaautomotive.com

Konya Automotive

21

KTO:

“Otomotiv sanayi Konya

ihracatında lokomotif sektör”