Background Image
Table of Contents Table of Contents
Previous Page  22-23 / 78 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 22-23 / 78 Next Page
Page Background

www.konyaautomotive.com

Konya Automotive

22

Konya’da kümelenme faaliyetleri 2006-2007 yılında

Konya Sanayi Bölgesinde Kümelenme Potansiyelinin

belirlenmesi çalışmaları ile başlamıştır. Bölgede faaliyet

gösteren 1400 firma üzerine yapılan anket çalışması

sonucunda 12 Sanayi alanında kümelenme potansiyeli

belirlenmiştir.

Bölgede ürettiği katma değer ve ihracat niteliği dikkate

alındığında Otomotiv Yan Sanayi sektörünün öne çıktığı

görülmüştür. Bu alandaki kümelenme potansiyeli değer

kazandığı için 2008 yılı Şubat ayı itibariyle kümelenme çalışmaları

başlatılmıştır.

Çalışmalarına kurumsal bir alanda devam etmek için 2008 yılı Haziran

ayında Konya Kümelenme Derneği kurulmuştur.

Çalışmaların sürdürülebilirliğinin sağlanması ve elde edilen çıktılar

dikkate alındığında bölge ve ulusal nitelikte değer kazanmıştır. Ayrıca

Otomotiv Yan Sanayi İş Kümesi Türkiye Kümelenme Haritası çalışma-

larındaki ilk 10 bölge içerisinde yer almıştır.Kümelenmenin etki değeri

sürdürülebilirliğin bir sonucu olarak hem Konya sanayisinde hem de

bölge de benzer faaliyetlerin yürütülmesine katkı sağlayarak; Döküm,

Ayakkabıcılık, Tarım Makineleri, Süt ve Süt Ürünleri ve Turizm alanın-

da da kümelenme faaliyetlerinin başlatılmasına neden olmuştur.

Konya Otomotiv Yan Sanayi İş Kümesi’nin hedefleri; üye firmalarının

kurumsallaşmasını tamamlamak, inovasyon ve AR-GE’ de öncü firma-

ların oluşmasına katkı sağlamak, Ana Sanayi / OEM’lerle çalışma oranı

yüksek seviyelere ulaşmış ve projeler üreten bir küme olmaktır.

Konya Otomotiv Yan Sanayi İş Kümesi Stratejisi; After market

pazarını göz ardı etmeden OEM/Ana Sanayi için öncü ve yenilikçi

bir tedarikçi olmaktır

Konya Otomotiv Yan Sanayi İş Kümesi, yerel bazda işletmeler arasında

ilişkileri artırarak, işbirliği kültürünü geliştirecek ve gerek ulusal ger-

ekse uluslararası alanda işletmelerin rekabet gücünü artıracak, oluşturu-

lan ağın uluslararası kümelerle bağlantısını artırarak Konya otomotiv

sektörünün güçlü ve söz sahibi bir temsilcisi olacaktır.

Konya Otomotiv Yan Sanayi İş Kümesinin temel çalışma konuları

şöyledir;

Konya Otomotiv Parça ve Aksamları İş Kümesinin geliştir-

ilmesi,

İnovasyonun başlatılmasının teşvik edilmesi,

AR-GE’nin başlatılmasının teşvik edilmesi,

Kalite güvence standartlarına ulaşmak,

Maliyet etkinliğini sağlamak,

Tedarik zinciri üretkenliği,

Konya Otomotiv Yan Sanayi İş Kümesi üyelerini yukarıda yer alan

hedeflere ulaştırmak için; Konferanslar, seminerler, toplantılar, fuar

organizasyonları, fuarlara katılım, ortak pazar araştırmaları, eğitimler,

teknik inceleme gezileri, işbirliği anlaşmaları, pr çalışmaları, yurt dışı

ve yurt içinde çalıştaylara, kongrelere katılarak kümenin görüşlerini

aktarmak gibi birçok alanda faaliyetler düzenlemektedir. Ayrıca küme

ayda bir kez bölge ileri gelen yöneticilerinin de katılımı ile üye to-

plantılarını yapmaya da devam etmektedir.

Konya Otomotiv Yan Sanayi İş Kümesi olarak Konya Sanayi Odası ile

birlikte sürdürdüğümüz, amacı otomotiv sektöründe ana

sanayi ve yan sanayiyi bir araya getirerek, sektörde yaşanan küresel

gelişmeleri değerlendirmek olan ilki 2010 yılında gerçekleşen 2012

yılında başarısını artırarak devam eden OSEG Uluslararası Otomo-

tiv Sektörünün Geleceği ve Çözümü İçin Kümelenme Konferansının

üçüncüsü “Motor” temasıyla 8-9 Mayıs 2014 yılında gerçekleştirilm-

iştir. OSEG konferansları ulusal ve uluslar arası platformda kısa zaman-

da adını duyurmuş, sektörün tüm çevrelerince desteklenen bir organi-

zasyon haline gelmiştir.

Konya otomotiv yan sanayi sektöründe Konya Sanayi Odası kayıtlarına

göre 400 civarında üretici firma mevcuttur. Bu firmaların üretmiş old-

uğu ürünlerden bazıları şöyledir:

Konya Otomotiv Yan Sanayinde After Market ağırlıklı bir bölgedir.

Küme vizyonu olarak Ana Sanayiler ile çalışma oranın artırılması ve

aşağıda belirtilen başlıklarda başarı hedeflenmiştir.

TS 16949 Belgeli firma sayısının artırılası hedeflenmektedir.

Bölgeye ulusal ve uluslar arası çapta bir Tier 1 firmasının yatırım yap-

masını sağlamak.

Bölgenin yan sanayisinde test merkezi haline gelmesini sağlamak

Küme firmalarının bir araya gelerek ortak ürünlerde üretim yapmasını

sağlamak.

Küme üyesi firmaların Raylı Sistemlere üretim yapabilmesine katkı

sağlamak.

Küme üyesi firmaların savunma sanayine yönelik üretimlerini artırmak.

Otomotiv Yan Sanayisinde Ur-Ge projelerini daha etkin bir şekilde

yürütmek.

KONYA OTOMOTİV YAN SANAYİ İŞ KÜMESİ

Mehmet Tekelioğlu

www.konyaautomotive.com

Konya Automotive

23

• Motor gömlekleri

• Aks

• Piston

• Dingil

• Conta

• Balata

• Motor Subap

• Bijon

• Subap gaydı ve Subap bagası

• Manifold

• Dişli

• Krank

• Rot ve rotiller

• Jant

• Porya

• Ayna mahruti

• Hidrolik pompa

• Fren ekipmanları

• Süspansiyon parçaları

• Emniyet aksamları

• Hidrolik ve pnömatik sistemler

• Oto cam, koltuk

• Döküm ve dövme parçalar

• Radyatör

• Segman

• Araç üstü ekipmanlar

• Elektrik ekipmanları ve aydınlatma sistemleri

• Filtreler

• Endüstriyel yağlar

• Otomotiv saç parçaları

• Kauçuk ve lastik parçalar

• Silindir kapağı

• Plastik kaporta parçaları

• Karter

Konya cluster of automotive supply industry

Activities for determining the potential for industrial clustering

in Konya region have started in 2006-2007 period. Survey cove-

ring 1400 firms has shown that there is potential for clustering in

12 industrial segments.

With its value added and exports produced in the region automo-

tive industry has took the lead, thus the activities for clustering

has began in February 2008 in this field. At the same time, Konya

clustering association was established.

When the sustainability of efforts and the results obtained the

field became an important regional and national center. The clus-

ter of automotive supply industry is regarded among the top ten

regions of national clustering map.

The clustering activities have started certain industries such as

casting, footwear, agricultural machinery, milk and dairy produ-

cts and tourism.

Konya automotive supply cluster aims to bolster professional

development of member companies, innovations and research

and development efforts and become a project producing high

efficiency cluster aiming OEM’s and major industries.

The strategy of the cluster is to become a leading and innovative

supplier for main industries without overlooking after market

sales.

By establishing bilateral relationships between local companies

the cluster will try to develop a cooperative business culture by

increasing competitive powers of local firms in export markets,

and to establish an international network of businesses to make

automotive industry in Konya one of the powerful player in the

world.

Main activities of Konya automotive supply industry cluster are:

. Developing Konya automotive spare parts business cluster

. Encouraging innovation

. Supporting R&D activities

. Developing quality assurance standards

. Improving cost efficiencies

. Improving the efficiency of supply chains

In order to get its targets, the cluster organizes several activities

and events including conferences, seminars, meetings, fairs, joint

market research, trainings, technical visits, cooperation agree-

ment, pr event, participation in domestic and international work-

shops and congresses, etc. Besides, regular monthly meetings is

organized with the participation of leading company managers in

the region.

Third edition of OSEG clustering conference on the future of

international automotive industry and solutions was held on 8-9

May 2014 that brought managers of main and supply industries

together to asses the recent developments in global markets jo-

intly by Konya chamber of industry and the cluster of automotive

supply industry. The theme of the meeting was “Engine”.

According to the data of Konya chamber of industry, there are

about 400 companies in Konya active in automotive and supply

industries. The following is the non-exhaustive list of the produ-

cts produced by these companies:

Cylinder liners, pistons, gaskets, engine valves, valve guide and

valve seat, gear, rods and ball joints, wheel hubs, hydraulic pump,

suspension parts, hydraulic and pneumatic systems, casting and

forging parts, piston rings, electrical equipment and lighting

systems, industrial oils, rubber parts, oil pan, plastic body parts,

axle, brake linings, wheel, manifolds, crankshafts, wheels, bevel,

brake equipment, safety components, auto glass, seat, radiator,

aerial equipment,

filters, automotive sheet metal components