Table of Contents Table of Contents
Previous Page  16 / 80 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 16 / 80 Next Page
Page Background

EDITOR

Gearing up to export!

Küresel dengesizliklere ve bölgesel karışıklıklara rağmen, Türk

ekonomisi sürdürülebilir büyüme konusunda güçlü pozisyonunu

devam ettirmektedir. Türkiye’deki ihracatçılar durmak bilmeden yatırım

yapmaya, üretime ve ihracatı sürdürmek istemektedirler.

Konya merkezli firmalar farklı endüstri kollarında büyük ölçekli teknoloji

yatırımları yaparak ihracat pazarlarını çeşitlendirmektedirler. Konyalı iş

adamları, son on yıl içerisinde büyüleyici bir gelişim kaydederek, marka

yatırımları ile Pazar ihtiyaçlarını üretme noktasında büyük mesafe kat

etmektedirler. Ülke çapında bir zamanlar tahıl ambarı olarak bilinen

Konya şimdilerde bir sanayi üssü olmaktan övünç duymaktadır.

Hiçbir şey hayal edilmeden başarılmaz diye bir söz vardır. Yenilik

öğrenilemezfakatmotivasyonla,canlılıkile,umutla,durumdeğerlendirme

ile, empati ile sezgi ile geliştirilebilir. Bilim adamları duygusal zekâyı

keşfettiler ve bir kişinin kalbi ile daha iyi görebildiği söylenmektedir.

Rekabetçilik her yerde başarının olmazsa olmazıdır. Yine de rekabetçi

olmak için firmaların performanslarını hesaplamaları gerekmektedir. Her

zaman olduğu gibi, oyunun kuralı rekabette nerede olduğunuzu bilmek

ve onun ne yaptığını bilmektir. Aslında dünya küresel bir köy haline geldi

ve iş hayatının sınırları ortadan kalktı. Bunula birlikte oyunun kuralı hala

dinamik bir rekabetçi yaklaşıma sahip olmaktır. Rekabet kavramı kalıcı bir

değişime doğru gitmektedir. Bilindiği üzere Konya’da faaliyet gösteren

Türk ihracatçılar bu gerçekliklerden soyutlanmış değillerdir. Dinamik

bir şekilde değişen koşulların üzerini örtemeyecekleri gerçeğinin bizzat

farkındadırlar; ve dünya piyasalarında hayatta kalmak ve faaliyetlerini

sürdürmek için çaba sarf etmektedirler.

İhracatçılar yönünden, rekabet bir dizi satranç hamlesi ve küresel peyzaj

gibi görünmektedir. Konya’da faaliyet gösteren ihracatçıların istisnası

yok. Onlar özellikle hedef pazar değerlendirme, araştırma, tanımlama ve

seçme konusunda küresel sorulara cevap vermek için çalışmaktadırlar.

Şehrin oldukça zengin altyapısı, birçok tarihi alan ve geniş çaplı

sanatsal çalışmaları ile bir açık hava müzesi gibi addedilmesi için

yeterli görünmektedir. Geçmişte de olduğu gibi şehir Türkiye’nin parlak

geleceğine katkı sağlamaktan gurur duymaktadır. Konya’ya özgü bu

tamamlayıcı öğe Konya’da faaliyet gösteren iş adamlarının mesajlarını

iletmeyi hedeflemektedir. Onlarave işortaklarına işhayatlarındakazançlı

ve başarılı bir dönemdiliyoruz.

Despite the global imbalances and the regional turmoil, the Turkish Economy

sustains its strong position on the path of sustainable growth. As for Turkey’s

exporters, they wish to relentlessly invest,manufacture and export.

Carrying out sizeable technology investments in various industries, Konya-

Based companies managed to diversify their export markets. Realizing a

fascinating growth in the past decade, the business people of Konya are

nowgearing up themselves to produce the market trends by investing in

brand development. Once known as a grain warehouse for the entire country,

Konya now boasts a remarkably developing industrial base.

There is a saying nothing is achieved unless it is dreamt first. Innovation can

not be learned but it can be developed to shine, inspiration, motivation, spirit,

hope,positionthinking,empathy, intuition.Scientistsdiscoveredtheemotional

intelligence, and it is said that one sees best with a heart. Competitiveness is

the sine qua non of success anywhere. Yet to become competitive, firmsmust

be able tomeasure and evaluate their performance. As always, therule of the

game is to know where your competition is and what he is doing. Actually,

the world has become a global village and business knows no international

boundaries. However, the rule of the game is dynamic competitiveness.

The concept of competition has been undergoing a permanent change. As

known, the Turkish exporters operating in Konya are not isolated from these

realities. They are fully conscious of the fact that they have to cope with The

dynamically changing conditions; and they strive to do so in order to survive

in the world markets.

From the stand point of exporters, competition is a complex series of moves

and counter moves on a global landscape like a chess play. Exporters

operating in Konya are no exception. They are particularly involved in

identifying, evaluating and selecting targetmarkets by trying to answer global

questions.

The considerably rich background of the province has been enough to make

her regarded as an open-air museum, with numerous historical sites and a

large number of works of art. As it was the case in the past, the province takes

pride in contributing to the bright future of Turkey. This special supplement on

Konya aims at conveying the messages of

the business people operating in Konya. We wish them and their trading

partners success and lucrative trade.

Konya Exports Dergisinin Nisan 2016 Ekidir.

A Special Supplement to April 2016 Issue of

“Konya Exports” Magazine.

Amedya İletişim Reklam Hizmetleri A. Ş.

Adına Sahibi

Murat Efe

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Metin Demir

Advertising Sales Staff

Ahmet H. Ceylan

Ömer Çetinkaya

Mücahit Zıbak

Art Director

Erol Üçüncü

Chief Accountant and Subscription

Hatice Tetik

Web Editor

İsmail Duymaz

Head Office

Amedya A.Ş.

Hazım Uluşahin İş Mrk. C Blok

Kat:6 No:603 Selçuklu/KONYA

Tel: +90 332 238 10 71

Fax: +90 332 238 01 74

www.konyaautomotive.com info@konyaautomotive.com

Printed By - Basım Yeri

Damla Ofset A.Ş.

Büsan Org. Org. San. 10631 Sk. No:4 Karatay / KONYA

Tel: +90 332 345 00 10

Nisan 2016