Table of Contents Table of Contents
Previous Page  20 / 80 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 20 / 80 Next Page
Page Background

KONYA SANAYİLEŞMEDEKİ HIZI BAKIMINDAN

ÖNEMLİ BİR ÇEKİMMERKEZİ HALİNE GELMİŞTİR

Konya became an important attraction center with the speed in industrialization

2023 vizyonumuzda; 500 milyar dolar ihracat, 2 trilyon dolar milli

gelir, kişi başı 25bindolarmilli gelir hedeflenmektedir. Buvizyonda

oluşturulan hedeflere özel sektör olarak ulaşabileceğimizin

inancı ve kararlılığıyla çalışmalarımıza devam etmekteyiz.

Ülkemiz, 2023 yılına kadar yüksek ve sürdürülebilir büyümeyi

gerçekleştirmeli, bölgeler arası gelişmişlik farkını kapatmalı ve

orta-ileri teknolojili mal üretimini de artırmalıdır. Mevcut yapıda

ülke sanayi üretiminin büyük bölümünün Marmara bölgesinde

gerçekleştirilmesi Anadolu’da yeni üretim merkezlerinin

oluşturulmasını zorunlu hale getirmiştir. Bu noktadan hareketle

Anadolu’nun üretim yükünü çekecek merkez şehirlerden bir

tanesi de ekonomik gelişimi ve potansiyeli ile Konya‘dır. Yerli ve

yabancı sermayenin rahatlıkla yatırım yapabileceği bir yapıya

sahip olan Konya, üretime dayalı büyük yatırım yapacak olan

girişimcilere önemli fırsatlar sunmaktadır.

Konya sanayileşmedeki hızı bakımından önemli bir çekimmerkezi

haline gelmiştir. Türkiye’nin hedef sektörleri arasında yer alan

makine, otomotiv ve gıda sektörleri Konya’da önemli bir yere

sahiptir. Konya’mız ülkemizde yaşanan dış ticaretin gelişimine

paralel olarak yükselişini sürdürmektedir. Konya’nın ihracatı;

2001 yılında 100 milyon dolar iken 2005 yılında 424 milyon

dolar; 2010 yılında ise 2005 yılına göre %134,5 oranında artış

göstererek 994,5 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. 2013 sonu

itibariyle ihracatımız ise 1.3 milyar dolara ulaşmıştır.

500 billion dollars Export, 2 trillion dollars domestic income and

25 thousand per capita incomes is targeted in our 2023 vision.

We continue with the belief and determination to reach this target

constituted by this vision as private sector. Our country should

materialize higher and sustainable development until 2023. Close

the inter-regional development differences and increase medium-

advanced technology material production. Realizing most of

industrial production in Marmara region in current situation, obliged

to form new industrial manufacturing centers in Anatolia. From

this viewpoint, one of the candidate cities of Anatolia is Konya with

the potential to carry the load of manufacturing of Anatolia with

development and availability. Konya where is easily attract local and

foreigner investors provides important opportunities who will invest

for manufacturing dependence industry.

Konya became an important attraction center with the speed in

industrialization. Machine, Automotive and food sectors which are

among the target sectors of Turkey have an important position in

Konya. Konya continues to rise in parallel to increase of export of our

country. While export of Konya was 100 million dollars in 2001, it

has been 424 million dollars in 2005 and 994,5 million dollars in

2010 by showing an increase of 134,5 % comparing to 2005. Our

export as of end of 2013 reached 1,3 billion dollars.