Table of Contents Table of Contents
Previous Page  21 / 80 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 21 / 80 Next Page
Page Background

Konya’da otomotiv yedek parça sektörü, ihracatın önünü

açan lokomotif bir sektördür. Konya sanayisinin itici gücüdür.

Sanayi üretiminin önemli bir kısmını otomotiv yedek parçası

oluşturmaktadır. Konya’da otomotiv yan sanayide faaliyet

gösteren yaklaşık 1000 firma bulunmaktadır. Bunlardan 300-

350 tanesi uluslararası rekabet pazarlarında ihracat yapan ve

teknolojik olarak ileri OEM (Orijinal Parça Üreticisi) firmalarına

yönelik üretim yapan firmalardır. Konya otomotiv yan sanayisi,

ülkemizde imal edilen taşıt araçları için gerekli olan parçaların

%80’ini

karşılayabilecek

düzeye

gelmiş

bulunmaktadır.

Firmalarımızın büyük bir bölümü otomotivde dünya devlerine

parça vermektedir. Ayrıca üretilen ürünler katma değerli

ürünlerdir. İç piyasanın yanı sıra dünya devlerine de yedek parça

imal eden Konya, kaliteli üretimi ile adını duyurmaktadır. Dünyaca

ünlü markalara parça üreten Konya otomotiv yan sanayisi bu

özelliği sayesinde pek çok marka ile rekabet edebilmektedir.

Konya bu özellikleri ile sektörde büyük bir üretim ve ticaret

potansiyeline sahiptir.

Konya sektörde ihracatının %70’ini AB ülkelerine yapmaktadır.

AB’deki ekonomik durgunluk sektörde istenilen ihracat artışının

yakalanmasında engel oluşturmaktadır. Sektörün farklı pazar

arayışları hızlanmalıdır. Bu amaçla, Mayıs ayında otomotiv

yedek parça sektöründe Güney Amerika’da ikili iş görüşmeleri

organizasyonu düzenleyeceğiz. Ayrıca hedef ülke tespiti

sonucunda potansiyel arz eden ülkelerde benzeri organizasyonlar

yapmayı planlıyoruz. “

2015 yılında sektörde 282

milyon Dolar ihracat yapan

Konya’nın ihracatında

ikinci sırada yer alan

otomotiv yan sanayi

sektörü toplam ihracatın

%20’sini karşılamaktadır.

Automotive sector which

ranked second in Konya

economic indicators,

exported around 282 million

dollars in 2015 also meets

20 % of total export.

Selçuk Öztürk

Konya Ticaret Odası Başkanı

Konya Chamber Of Commerce Chairman

Automotive Spare Parts sector in Konya is a locomotive sector which

enlarges export. It is the driving power of Konya Industry. Important

part of Industrial area is constituted by automotive spare parts

sector. There are around 1000 automotive spare parts sub industry

companies in Konya. 300-350 of them are OEM (Original Equipment

Manufacturer) suppliers which are technologically advanced

companies. KonyaAutomotive sub-industry is capable tomanufacture

80 % of car vehicle parts manufactured in our country. Most of our

companies supply for world giant companies in automotive sector.

Also products are value added products. Besides internal market,

announces its name with quality manufacturing. Konya automotive

sub-industry which produces world-famous trademarks can compete

with several brands with this feature. Konya has a great production

and trade capacity with these characteristic features.

70 % of export is made to European Union countries. Regression

in economy prevents the increase speed of export in the sector.

Different market seeks should have been facilitated. For that

reason, we will arrange bilateral discussion in May for Automotive

spare parts sector in South Africa. Also we plan to make similar

organizations for potential market countries after the end of target

country determination.