Table of Contents Table of Contents
Previous Page  18 / 80 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 18 / 80 Next Page
Page Background

Türkiye’nin yeni endüstri merkezlerinden birisi olan Konya, otomotiv

endüstrisinde de oldukça iddialı. Motor gömleklerinden pistona,

fren ekipmanlarından emniyet aksamlarına kadar sektörde çok

geniş bir üretim yelpazesine sahip olan şehir, Konya Sanayi Odası

Başkanı Memiş Kütükcü’nün önderliğinde bir araya gelerek yerli

otomobil yatırımına da de talip oldu. Kütükcü, yerli otomobil

yatırımının Konya’ya yapılması ile ilgili hazırlanan raporu BilimSanayi

ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık’a sunarak, Konya’nın bu konudaki

istekliliğini ortaya koydu. Otomotiv endüstrisinde iddialı olan şehir,

25-26 Mayıs 2016’da Konya Sanayi Odası’nın organize edeceği

OSEG (Uluslararası Otomotiv Sektörünün Geleceği ve Çözüm İçin

Kümelenme) 2016 konferansına hazırlanıyor.

Konya Sanayi Odası Başkanı, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Memiş

Kütükcü, otomotiv endüstrisinin Konya’nın en önemli sektörlerinin

başında geldiğini, oda olarak sektörü geliştirecek çalışmaları aralıksız

olarak yürüttüklerini anlatarak, “Konya otomotiv endüstrisini

Aftermarketin yanı sıra, OEM yani ana sanayiyle daha fazla çalışan

bir yapıya kavuşturmak istiyoruz” dedi.

Konya, uluslararası otomotiv konferansına hazırlanıyor

SektörünKonya’nınihracatındaikincisıradayeraldığıbilgisinipaylaşan

Kütükcü, otomotiv sektörünü geliştirmek için Türkiye’de sektörde bir

ilk olan Konya Otomotiv Yan Sanayi İş Kümesi’nin KSO tarafından

hayata geçirildiğini hatırlattı. Konya’da otomotiv sektöründe OEM’le

çalışan firma sayısını artırmaya yönelik çalışmalara ağırlık verdiklerini

aktaran Kütükcü, “Sektörümüzün büyük çoğunluğu aftermarket

ağırlıklı bir yapıda. Bu yapıyı OEM üreticilerine tedarik sağlar

konuma getirmemiz gerekiyor. Aftermarket pazarındaki gücümüzü

korurken, mutlaka OEM üreticilerine de daha fazla üretim yapabilir

hale gelmeliyiz. Bunun için de firmalarımız yeni bir çalışma disiplini

ortaya koymalı” şeklinde konuştu. Kütükcü, ayrıca KSO tarafından

düzenlenenOSEGkonferanslarının4.’sünün2016yılınınMayısayında

gerçekleştirileceğini, yerli otomobil temasıyla gerçekleştirilecek bu

konferansa otomotiv endüstrisindeki uluslararası otoritelerin de

katılacağını ifade etti.

Konya which has been one of new industrial centers of Turkey is also

quite assertive in automotive industry. City which has a wide range of

production from engine liners to pistons, brake equipment to security

tools, gathered together in the leadership of Memiş Kütükçü who is

Konya Chamber of Industry chairman and aspired for domestic car

investment. Kütükçü presented the report which was prepared for

receiving the investment about domestic car manufacturing to Konya

to Science industry and technology minister Fikri ışık and showed

the wistfulness of Konya in this subject. City which is assertive

in automotive industry prepares for the OESG conference 2016

(Accumulation for the future and solution of international Automotive

sector) which will be organized by Konya chamber of Industry in 25

and 26 May 2016.

Konya chamber of Industry chairmen and TOBB member of Board

Memiş Kütükçü mentioned Automotive industry was one of leading

sectors of Konya and keeping to work as chamber in order to develop

this sector said, “We would like to become Konya as supplying for

OEM namely main industry besides Aftermarket”

Konya prepares for İnternational Automotive conference

Kütükçü who shared the information that sector was ranked second

in export of Konya, reminded they had actualized Konya Automotive

Sub-industry Business cluster by Konya chamber Of Industry first

time in Konya. Kütükçüwho reminded they concentrated on increasing

companies who works with OEM in Automotive sector said, “Most

of our sector is working with aftermarket. We should transform this

structure into working position with OEM producers. While keeping

our power in aftermarket we should absolutely manufacture more

for OEM producers. for that, Our companies should reveal a new type

of working style. Kütükçü also mentioned 4th of OSEG conferences

which was organized by Konya Chamber of Industry will be held in

May 2016 and international authorities will attend this conference.

YERLİ OTOMOBILE TALİP OLAN KONYA, ULUSLARARASI OTOMOTİV

KONFERANSINA HAZIRLANIYOR

Aspiring for domestic car Konya prepares international automotive conference.