Table of Contents Table of Contents
Previous Page  22 / 80 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 22 / 80 Next Page
Page Background

Konya’da kümelenme faaliyetleri 2006-2007 yılında Konya

Sanayi Bölgesinde Kümelenme Potansiyelinin belirlenmesi

çalışmaları ile başlamıştır. Bölgede faaliyet gösteren 1400 firma

üzerine yapılan anket çalışması sonucunda 12 Sanayi alanında

kümelenme potansiyeli belirlenmiştir.

Bölgede ürettiği katma değer ve ihracat niteliği dikkate alındığında

Otomotiv Yan Sanayi sektörünün öne çıktığı görülmüştür. Bu

alandaki kümelenme potansiyeli değer kazandığı için 2008 yılı

Şubat ayı itibariyle kümelenme çalışmaları başlatılmıştır.

Çalışmalarına kurumsal bir alanda devam etmek için 2008 yılı

Haziran ayında Konya Kümelenme Derneği kurulmuştur.

Çalışmaların sürdürülebilirliğinin sağlanması ve elde edilen çıktılar

dikkate alındığında bölge ve ulusal nitelikte değer kazanmıştır.

Ayrıca Otomotiv Yan Sanayi İş Kümesi Türkiye Kümelenme

Haritası çalışmalarındaki ilk 10 bölge içerisinde yer almıştır.

Kümelenmenin etki değeri sürdürülebilirliğin bir sonucu olarak

hem Konya sanayisinde hem de bölge de benzer faaliyetlerin

yürütülmesine katkı sağlayarak; Döküm, Ayakkabıcılık, Tarım

Makineleri, Süt ve Süt Ürünleri ve Turizm alanında da kümelenme

faaliyetlerinin başlatılmasına neden olmuştur.

Konya Otomotiv Yan Sanayi İş Kümesi’nin hedefleri; üye

firmalarının kurumsallaşmasını tamamlamak, inovasyon ve AR-

GE’ de öncü firmaların oluşmasına katkı sağlamak, Ana Sanayi

/ OEM’lerle çalışma oranı yüksek seviyelere ulaşmış ve projeler

üreten bir küme olmaktır.

Activities for determining the potential for industrial clustering in

Konya region have started in 2006-2007 period. Survey cove¬ring

1400 firms has shown that there is potential for clustering in 12

industrial segments.

With its value added and exports produced in the region automo¬tive

industry has took the lead, thus the activities for clustering has began

in February 2008 in this field. At the same time, Konya clustering

association was established.

When the sustainability of efforts and the results obtained the field

became an important regional and national center. The clus¬ter of

automotive supply industry is regarded among the top ten regions of

national clustering map.

The clustering activities have started certain industries such as

casting, footwear, agricultural machinery, milk and dairy products

and tourism.

Konya automotive supply cluster aims to bolster professional

development of member companies, innovations and research and

development efforts and become a project producing high efficiency

cluster aiming OEM’s and major industries.

The strategy of the cluster is to become a leading and innovative

supplier for main industries without overlooking after market sales.

KONYA OTOMOTİV YAN SANAYİ İŞ KÜMESİ

Konya cluster of automotive supply industry