Table of Contents Table of Contents
Previous Page  23 / 80 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 23 / 80 Next Page
Page Background

Konya Otomotiv Yan Sanayi İş Kümesi, yerel bazda işletmeler

arasında ilişkileri artırarak, işbirliği kültürünü geliştirecek ve gerek

ulusal gerekse uluslararası alanda işletmelerin rekabet gücünü

artıracak, oluşturulan ağın uluslararası kümelerle bağlantısını

artırarak Konya otomotiv sektörünün güçlü ve söz sahibi bir

temsilcisi olacaktır.

Konya Otomotiv Yan Sanayi İş Kümesinin temel çalışma konuları

şöyledir;

- Konya Otomotiv Parça ve Aksamları İş Kümesinin geliştirilmesi,

- İnovasyonun başlatılmasının teşvik edilmesi,

- AR-GE’nin başlatılmasının teşvik edilmesi,

- Kalite güvence standartlarına ulaşmak,

- Maliyet etkinliğini sağlamak,

- Tedarik zinciri üretkenliği,

Konya Otomotiv Yan Sanayi İş Kümesi üyelerini yukarıda yer alan

hedeflere ulaştırmak için; Konferanslar, seminerler, toplantılar,

fuar organizasyonları, fuarlara katılım, ortak pazar araştırmaları,

eğitimler, teknik inceleme gezileri, işbirliği anlaşmaları, pr

çalışmaları, yurt dışı ve yurt içinde çalıştaylara, kongrelere

katılarak kümenin görüşlerini aktarmak gibi birçok alanda

faaliyetler düzenlemektedir. Ayrıca küme ayda bir kez bölge ileri

gelen yöneticilerinin de katılımı ile üye toplantılarını yapmaya da

devam etmektedir.

Konya Otomotiv Yan Sanayi İş Kümesi olarak Konya Sanayi

Odası ile birlikte sürdürdüğümüz, amacı otomotiv sektöründe

ana sanayi ve yan sanayiyi bir araya getirerek, sektörde yaşanan

küresel gelişmeleri değerlendirmek olan ilki 2010 yılında

gerçekleşen 2012 yılında başarısını artırarak devam eden

OSEG Uluslararası Otomotiv Sektörünün Geleceği ve Çözümü

İçin Kümelenme Konferansının üçüncüsü “Motor” temasıyla

8-9 Mayıs 2014 yılında gerçekleştirilmiştir. OSEG konferansları

ulusal ve uluslar arası platformda kısa zamanda adını duyurmuş,

sektörün tüm çevrelerince desteklenen bir organizasyon haline

gelmiştir.

Konya otomotiv yan sanayi sektöründe Konya Sanayi Odası

kayıtlarına göre 400 civarında üretici firma mevcuttur.

Konya Otomotiv Yan Sanayinde After Market ağırlıklı bir bölgedir.

Küme vizyonu olarak Ana Sanayiler ile çalışma oranın artırılması

ve aşağıda belirtilen başlıklarda başarı hedeflenmiştir.

- TS 16949 Belgeli firma sayısının artırılası hedeflenmektedir.

- Bölgeye ulusal ve uluslar arası çapta bir Tier 1 firmasının yatırım

yapmasını sağlamak.

- Bölgenin yan sanayisinde test merkezi haline gelmesini

sağlamak

- Küme firmalarının bir araya gelerek ortak ürünlerde üretim

yapmasını sağlamak.

- Küme üyesi firmaların Raylı Sistemlere üretim yapabilmesine

katkı sağlamak.

- Küme üyesi firmaların savunma sanayine yönelik üretimlerini

artırmak.

- Otomotiv Yan Sanayisinde Ur-Ge projelerini daha etkin bir

şekilde yürütmek.

By establishing bilateral relationships between local companies

the cluster will try to develop a cooperative business culture by

increasing competitive powers of local firms in export markets,

and to establish an international network of businesses to make

automotive industry in Konya one of the powerful player in the

world.

Main activities of Konya automotive supply industry cluster are:

- Developing Konya automotive spare parts business cluster

- Encouraging innovation

- Supporting R&D activities

- Developing quality assurance standards

- Improving cost efficiencies

- Improving the efficiency of supply chains

In order to get its targets, the cluster organizes several activities

and events including conferences, seminars, meetings, fairs,

joint market research, trainings, technical visits, cooperation

agreement, pr event, participation in domestic and international

work¬shops and congresses, etc. Besides, regular monthly

meetings is organized with the participation of leading company

managers in the region.

Third edition of OSEG clustering conference on the future of

international automotive industry and solutions was held on

8-9 May 2014 that brought managers of main and supply

industries together to asses the recent developments in global

markets jointly by Konya chamber of industry and the cluster

of automotive supply industry. The theme of the meeting was

“Engine”.

According to the data of Konya chamber of industry, there are

about 400 companies in Konya active in automotive and supply

industries. The following is the non-exhaustive list of the

products produced by these companies:

Cylinder liners, pistons, gaskets, engine valves, valve guide and

valve seat, gear, rods and ball joints, wheel hubs, hydraulic pump,

suspension parts, hydraulic and pneumatic systems, casting

and forging parts, piston rings, electrical equipment and lighting

systems, industrial oils, rubber parts, oil pan, plastic body parts,

axle, brake linings, wheel, manifolds, crankshafts, wheels, bevel,

brake equipment, safety components, auto glass, seat, radiator,

aerial equipment, filters, automotive sheet metal components

Mehmet Tekelioğlu